qaSpu'DI' Quch QI'lop, newstar yIvumqa'

qaSpu'DI' Quch QI'lop, newstar yIvumqa'

SoHvaD DIS chu' ghaH 'ej Duvan ngeH 'elbe'meH, vIvut newstar Hoch Qapla' DaneHchugh je pIq!


vImuch 28th, qaSpu'DI' Quch QI'lop, newstar members Hoch yIvumqa' pa' 2015, chenpu' Hoch malja' yo'SeH motlh. qaStaHvIS po 'eq, ghobe'-Qovpatlh tlhIH nav qatwI' nob peQ vu'wI' nIvbogh quv, vIchID employee Hoch, tungHa' qa', 'ej maHvaD lan naQ vaj Qap DIS chu'.

qaStaHvIS 2015, Dev maH vI'Iprup brilliant nuq 'oH. SenwI' rIlwI' je attention 'ej ngaq roSenQatlh, yIn pIHbogh laHwIj Hoch 'ej products laHlIj latlh DuHIvDI' quv 'ej chavmoH maH.

tagha', 'elbe'meH supporters 'ej jup DIS chu' botIvjaj vIneH!

 

(Source: )

Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board