SIbI' chinese led bey' jIyIn DeSDu' brazil qo' HIvje' 2014

climax 'el brazil qo' HIvje' 2014, baS officially pup june 13, 2014 DeSDu' são paulo. Daj tlhe', qaSchoH qo' HIvje' yay Qav knocked 'eSpanya' Quj vISopmeH DIS Qujmey. law'taHvIS sixty loS DIS qaSchoH global sports wanI' hosted soccer nation brazil. naH jajmeymaj disqualified chinese soccer team vo' qo' HIvje' DIS, "tlhop row ba'taH" qo' yor sports wanI' successfully bajta' chinese-chenmoH led bey'.

chinese led bey' yIt latlh mIw chu' qem brazil qo' HIvje', tugh "jungwoq chenmoH" acknowledge nuvpu' yInISQo' wanI' Sport wanI'vam. chinese led bey' noy qo' naQ DaH whenever 'ej wherever yIt SoH qaStaHvIS street brazil, laH reH SoH ghov 'ej jatlh nuvpu' nong: "bIpIv'a', vo' jungwoq, batlh SoH rur photo tlhap HItlhej?" 'ej ghomchoH tlhuD feeling HemtaHghach 'oH pong spontaneously vo' tIqlIj tISchoHlaHbe'bogh.


'ach reH bech chinese stock malja''e' vo' "qo' HIvje' mu'qaD," nuqDaq stock malja''e' tends chagh. motlh jaj Qat sports wanI', muq Sab, mech stocks 'ej stock 'ay' tend pum ghot tu'lu'. mej 60 vatlhvI', 'ach qaSpu'DI' sports wanI' jaj rebound je 'ay' stock mech, jatlh qf Hung Analyst qinsheng shi.

taH Hu'DI' loD trend laH ghaj chinese led bey' export ghISDen, leng around 'ej wov woDDI' qo' chinese led cha' 'ang SuvwI' recent led De'!

 

(Source: )

Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board