relationship DuqIppu'chugh Pixel tor chuq Viewing chuq

according to working environment, laH wav led bey' vaj indoor Dev jIHDaq, outdoor Dev jIHDaq 'ej semi-outdoor Dev jIHDaq. tu'lu' 'op De' qaStaHvIS nger 'ej QuQ laH, DuqIppu'chugh pixel tor nIvbogh chuq jIH relationship wIj 'oH.

yav pixel tor chuq nIvbogh viewing chuq je jojDaq relationship

pixel tor

P5

P6

P7.62

P8

P10

P12

P16

P20

P25

chuq (m) jIH

11

14

17

18

23.5

28.2

35.5

46.99

56.4

chuq (ft) jIH

36

46

56

59

77

92.5

116.5

154.16

185


pa' actual application, because of Dev bey' installation environment limitation 'ej laH ngu', Dev bey' smallest viewing chuq qej chuq shortest 'e' laH je mIllogh cha' bIngDaq ghItlh leghlu' ngu'. je Dev specification chuq viewing shortest below:

specification cha' smallest chuq jIH je Dev


chuq (m) jIH

3 ~ 5

5 ~ 8

8 ~ 10

10 ~ 12

12 ~ 16

16 ~ 20

20 ~ 25

> 25

chuq (ft) jIH

10 ~ 16

16 ~ 26

26 ~ 33

33 ~ 39

39 ~ 52

39 ~ 66

66 ~ 82

> 82

pixel tor

P3
P4
P4.75

P4.75
P5
P6
P7.62

P7.62
P8
P10

P10
P12

P12
P14
P16

P16
P20

P20
P25

P25
P31.25

 

(Source: )

Quick Contact

Contact Information

3rd.Building, Hengchangrong (Hi Tech) Tækni Park, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kína

+86-18666293377

sales@newstar-led.com

SOCIALS

Message Board